OUTART

Youth learning path through rehabilitative outsider art-photo

Projekt Outart

Projekt Outart se osredotoča na uporabo »Outsider Art« fotografije, kot možnosti opolnomočenja mladih z manj možnostmi in mladih invalidov.  »Outsider Art« omogoča premikanje mej, ki jih postavlja formalno izobraževanje in usposabljanje in spodbuja svobodo osebnega izražanja. Fotografija omogoča posameznikom, da skozi ustvarjalno izkušnjo krepijo pozitivne osebne lastnosti. Umetnost je eden od jezikov in načinov komunikacije, ki pripomorejo k razvijanju sposobnosti izražanja. Umetnost lahko deluje terapevtsko in s tem ko vzpodbuja samo-refleksijo, izražanje in raziskovanje, vpliva na boljše fizično, psihično in čustveno počutje. Ne-formalno izobraževanje s pomočjo umetnosti je usmerjeno k pridobivanju znanj s področja fotografije, k zmanjševanju socialne neenakosti skozi aktivno državljanstvo kot tudi k odpiranju komunikacijskih možnosti.

Cilj projekta je z uporabo fotografije omogočiti mladim z manj možnostmi, da pridobijo nove spretnosti in znanja izražanja z namenom osebnostnega razvoja. Da bi to dosegli, so v okviru projekta postavljeni naslednji cilji:

  • učenje in raziskovanje alternativnih metod komunikacije z uporabo fotografije

  • vzpostavljanje okolja za izražanje in refleksija mladih, ki spodbuja interaktivno komunikacijo

  • opolnomočenje in večja prepoznavnost mladih z manj možnostmi

Glavne aktivnosti projekta Outart so namenjene več kot 100 mladim iz petih evropskih držav. Mladi bodo skupaj z več kot 20 strokovnimi delavci z  vključenostjo v ustvarjalne procese pridobivali tehnična znanja in spretnosti s področja fotografije.

  1. Kulturne aktivnosti so pomembne za spodbujanje širšega kulturološkega razmišljanja  in za razumevanje umetnosti. Mladi razvijajo občutek za empatijo in samozavest s tem, ko razmišljajo o stališčih  umetnika in se sprašujejo o motivih in ciljih. Obiski galerij in muzejev, sodelovanje na delavnicah, prebiranje knjig in revij, ogled filmov in videov viša kulturno zavest mladih vključenih v Outart.

  2. Osnovna tehnična znanja pripomorejo k lažjemu ustvarjanju in umetniškemu izražanju. Usposabljanje je razdeljeno na štiri praktične dele z namenom pridobivanja znanj na različnih področjih:  kako uporabljati fotoaparat in fotografsko opremo, umetniško fotografiranje, obdelava fotografij itd…Vsako usposabljanje vključuje teoretični in praktični del.

  3. Dejavnosti so razdeljene na 6 delavnic, v okviru katerih bo potekalo spodbujanje k ustvarjalnosti skozi osebno in umetniško izražanje. Teme delavnic predlagajo mladi, izberejo pa jih partnerji, sodelujoči v projektu. Bistvo delavnice je dati poudarek določenim interesnim področjem in uporabiti širok nabor fotografskih veščin , ki jih bodo mladi pridobili. Vsaka delavnica je namenjena spodbujanju medosebne komunikacije, učenju novih spretnosti, razvijanju sposobnosti za samoocenjevanje in krepitvi občutka, da si del ekipe. Mladi morajo velikokrat sprejemati odločitve.  Ustvarjalna fotografijo pa jim omogoča, da pridobivajo moč in skozi njo izražajo svoja čustva.

  4. Fotografske razstave omogočajo mladim, da pokažejo svojo ustvarjalnost in predstavijo svoja dela širši javnosti. Lokalna razstava bo potekala v vsaki državi članici projekta. Namen je pokazati širši javnosti umetniške fotografije udeležencev projekta. Ob zaključku projekta bo pripravljena mednarodna fotografska razstava v Nemčiji. Razstava bo odprta za vse, ki dodo in ne bodo sodelovali v projektu. Razstavljene bodo najboljše fotografije vsake države udeleženke projekta. Nagrajena bo najboljša fotografija projekta in najboljša fotografija javnega natečaja. Podeljena bo nagrada občinstva, nagrada spletnega glasovanja preko facebooka in nagrada žirije. Žirija bo sestavljena iz nekaterih mladih, ki bodo pred tem sodelovali v delavnicah. Mladi bodo imel  novo vlogo, vlogo fotografskih strokovnjakov.

 

Follow OutArt Project